Gewoon ondernemend doen

Met de vernieuwing van onze Markt is een opwaardering van ons Centrum in zicht. In het RUP
(Ruimtelijke UitvoeringsPlan) van de markt is voorzien dat de nieuwbouwprojecten op het
gelijkvloerse niveau handelszaken dienen te integreren. De eerste bouwwerken zijn reeds een feit.
Dit zal ons centrum zuurstof geven. Jonge starters moeten hierin ondersteund worden.