Voor elk een thuisplek in Gavere

Uit een Studie van de Vlaamse Regering blijkt dat het aantal 80-plussers de voorbije jaren sterk is toegenomen en dat men verwacht dat het aantal 65 tot 79-jarigen tot 2030 zelfs een gemiddelde toename zal kennen van 37%! Inderdaad Vlaanderen vergrijst en verzilvert!
Het project ‘Thuis in Gavere’ heeft de eerste steen gelegd voor een senioren-minnend Gavere. Het is verrassend en geruststellend te mogen ervaren hoeveel Gaverse mensen graag hun steentje bijdragen voor het welzijn van een ander. De dankbare voldoening, die men er voor terugkrijgt, werkt aanstekelijk.

De komende zes jaar zal dit project worden doorgetrokken naar alle groepen van de Gaverse bevolking: ouderen, jonge gezinnen, mantelzorgers, mensen met een beperking, eenzamen, hulpbehoevenden … kortom het sociaal welzijn van al onze inwoners wordt op de kaart gezet.
De gemeente Gavere en het OCMW kunnen de motor zijn om een sociaal netwerk uit te bouwen voor onze Gaverse maatschappij, de vrijwilligers en onze inwoners zijn de olie.